Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2404

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2404:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បាក់អន្លូង 240401
ឃុំ ផ្អាវ 240402
ឃុំ អូរស្វាយ 240403
ឃុំ ព្រះប្រឡាយ 240404
ឃុំ ទំនប់ដាច់ 240405
ឃុំ ត្រពាំងប្រាសាទ 240406