Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2107

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2107:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កំពង់ក្រសាំង210704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ គោកពោធិ៍210705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ជ័យជោគ210702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ដូងខ្ពស់210703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ​ បូរីជលសារ210701

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។