Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2106

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2106:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កំណប់210603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ កំពែង210604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ គីរីចុងកោះ210605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ គោកព្រេច210606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ តាអូរ210612
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃរំដេង210609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃអំពក210608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រះបាទជាន់ជុំ210602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ភ្នំដិន210607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ រាមអណ្តើក210610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ សោម210611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្គប្រាសាទ210601

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។