Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2102

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2102:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គតាសោម 210201
ឃុំ ជាងទង 210202
ឃុំ គុស 210203
ឃុំ លាយបូរ 210204
ឃុំ ញ៉ែងញ៉ង 210205
ឃុំ អូរសារាយ 210206
ឃុំ ត្រពាំងក្រញូង 210207
ឃុំ ឧត្តមសុរិយា 210208
ឃុំ ពពេល 210209
ឃុំ សំរោង 210210
ឃុំ ស្រែរនោង 210211
ឃុំ តាភេម 210212
ឃុំ ត្រាំកក់ 210213
ឃុំ ត្រពាំងធំខាងជើង 210214
ឃុំ ត្រពាំងធំខាងត្បូង 210215