Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2004

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2004:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អំពិល 200401
ឃុំ អណ្តូងពោធិ៍ 200402
ឃុំ អណ្តូងត្របែក 200403
ឃុំ អង្គប្រស្រែ 200404
ឃុំ ចន្ត្រី 200405
ឃុំ ជ្រៃធំ 200406
ឃុំ ដូង 200407
ឃុំ កំពង់ត្រាច 200408
ឃុំ គគីរ 200409
ឃុំ ក្រសាំង 200410
ឃុំ មុខដា 200411
ឃុំ ម្រាម 200412
ឃុំ សំបូរ 200413
ឃុំ សម្បត្តិមានជ័យ 200414
ឃុំ ត្រពាំងស្តៅ 200415
ឃុំ ត្រស់ 200416