Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 20

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 20:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ បាទី 200801
សង្កាត់ បាវិត 200802
សង្កាត់ ច្រកម្ទេស 200803
សង្កាត់ ប្រាសាទ 200804
សង្កាត់ ព្រៃអង្គុញ 200805
សង្កាត់ ស្វាយរៀង 200701
សង្កាត់ ព្រៃឆ្លាក់ 200702
សង្កាត់ គយត្របែក 200703
សង្កាត់ ពោធិ៍តាហោ 200704
សង្កាត់ ចេក 200705
សង្កាត់ ស្វាយតឿ 200706
សង្កាត់ សង្ឃ័រ 200707
ឃុំ បន្ទាយក្រាំង 200201
ឃុំ ញរ 200202
ឃុំ ខ្សែត្រ 200203
ឃុំ ព្រះពន្លា 200204
ឃុំ ព្រៃធំ 200205
ឃុំ រាជមន្ទីរ 200206
ឃុំ សំឡី 200207
ឃុំ សំយ៉ោង 200208
ឃុំ ស្វាយតាយាន 200209
ឃុំ ថ្មី 200210
ឃុំ ត្នោត 200211
ឃុំ ចន្ទ្រា 200101
ឃុំ ច្រេស 200102
ឃុំ មេសរថ្ងក 200103
ឃុំ ព្រៃគគីរ 200104
ឃុំ សំរោង 200105
ឃុំ ទួលស្តី 200106
ឃុំ អំពិល 200401
ឃុំ អណ្តូងពោធិ៍ 200402
ឃុំ អណ្តូងត្របែក 200403
ឃុំ អង្គប្រស្រែ 200404
ឃុំ ចន្ត្រី 200405
ឃុំ ជ្រៃធំ 200406
ឃុំ ដូង 200407
ឃុំ កំពង់ត្រាច 200408
ឃុំ គគីរ 200409
ឃុំ ក្រសាំង 200410
ឃុំ មុខដា 200411
ឃុំ ម្រាម 200412
ឃុំ សំបូរ 200413
ឃុំ សម្បត្តិមានជ័យ 200414
ឃុំ ត្រពាំងស្តៅ 200415
ឃុំ ត្រស់ 200416
ឃុំ បុសមន 200301
ឃុំ ធ្មា 200302
ឃុំ កំពង់ចក 200303
ឃុំ ជ្រុងពពេល 200304
ឃុំ កំពង់អំពិល 200305
ឃុំ ម៉ឺនជ័យ 200306
ឃុំពងទឹក 200307
ឃុំ សង្កែ 200308
ឃុំ ស្វាយចេក 200309
ឃុំ ថ្នាធ្នង់ 200310
ឃុំ អង្គតាសូ 200501
ឃុំ បាសាក់ 200502
ឃុំ ចំបក់ 200503
ឃុំ កំពង់ចំឡង 200504
ឃុំ តាសួស 200505
ឃុំ ឈើទាល 200506
ឃុំ ដូនស 200507
ឃុំ គោកព្រីង 200508
ឃុំ ក្រោលគោ 200509
ឃុំ គ្រួស 200510
ឃុំ ពោធិរាជ 200511
ឃុំ ស្វាយអង្គ 200512
ឃុំ ស្វាយជ្រំ 200513
ឃុំ ស្វាយធំ 200514
ឃុំ ស្វាយយា 200515
ឃុំ ធ្លក 200516
ឃុំ គគីសោម 200601
ឃុំ កណ្តៀងរាយ 200602
ឃុំ មនោរម្យ 200603
ឃុំ ពពែត 200604
ឃុំ ព្រៃតាអី 200605
ឃុំ ប្រសូត្រ 200606
ឃុំ រមាំងថ្កោល 200607
ឃុំ សំបូរ 200608
ឃុំ ស្វាយរំពារ 200609