Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 19

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 19:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ស្ទឹងត្រែង 190501
សង្កាត់ ស្រះឬស្សី 190502
សង្កាត់ ព្រះបាទ 190503
សង្កាត់ សាមគ្គី 190504
ឃុំ អន្លង់ភេ 190401
ឃុំ ចំការលើ 190402
ឃុំ កាំងចាម 190403
ឃុំ កោះស្នែង 190404
ឃុំ អន្លង់ជ្រៃ 190405
ឃុំ អូររ៉ៃ 190406
ឃុំ អូរស្វាយ 190407
ឃុំ ព្រះរំកិល 190408
ឃុំ សំអាង 190409
ឃុំ ស្រែឬស្សី 190410
ឃុំ ថាឡាបរីវ៉ាត់ 190411
ឃុំ ព្រែមាស 190301
ឃុំ សេកុង 190302
ឃុំ សន្តិភាព 190303
ឃុំ ស្រែសំបូរ 190304
ឃុំ ថ្មកែវ 190305
ឃុំ កោះព្រះ 190201
ឃុំ កោះសំពាយ 190202
ឃុំ កោះស្រឡាយ 190203
ឃុំ អូរម្រះ 190204
ឃុំ អូរឬស្សីកណ្តាល 190205
ឃុំ សៀមបូក 190206
ឃុំ ស្រែក្រសាំង 190207
ឃុំ កំកុន 190101
ឃុំ ក្បាលរមាស 190102
ឃុំ ភ្លុក 190103
ឃុំ សាមឃួយ 190104
ឃុំ ស្តៅ 190105
ឃុំ ស្រែគរ 190106
ឃុំ តាឡាត 190107