Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1802

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1802:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ កែវផុស180204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ កំពេញ180201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ អូរត្រេះ180202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ​ ទំនប់រលក180203

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។