Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1712

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1712:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ស្លក្រាម 171201
សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ 171202
សង្កាត់ គោចក 171203
សង្កាត់ សាលាកំរើក 171204
សង្កាត់ នគរធំ 171205
សង្កាត់ ជ្រាវ 171206
សង្កាត់ ចុងឃ្នៀស 171207
សង្កាត់ សំបួរ 171208
សង្កាត់ សៀមរាប 171209
សង្កាត់ ស្រង៉ែ 171210
សង្កាត់ ទឹកវិល 171211
សង្កាត់ ក្របីរៀល 171212