Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1705

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1705:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បាគង 170501
ឃុំ បល្ល័ង្គ 170502
ឃុំ កំពង់ភ្លុក 170503
ឃុំ កន្ទ្រាំង 170504
ឃុំ កណ្តែក 170505
ឃុំ មានជ័យ 170506
ឃុំ រលួស 170507
ឃុំ ត្រពាំងធំ 170508
ឃុំ អំពិល 170509