Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1704

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1704:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចាន់ស 170401
ឃុំ ដំដែក 170402
ឃុំ ដានរុន 170403
ឃុំ កំពង់ឃ្លាំង 170404
ឃុំ កៀនសង្កែ 170405
ឃុំ ខ្ចាស់ 170406
ឃុំ ខ្នារពោធិ៍ 170407
ឃុំ ពពេល 170408
ឃុំ សំរោង 170409
ឃុំ តាយ៉ែក 170410