Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 17

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 17:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កណ្តែក170505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កន្ទ្រាំង170504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កំពង់ភ្លុក170503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ត្រពាំងធំ170508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ បល្ល័ង្គ170502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ បាគង170501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ មានជ័យ170506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ រលួស170507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ អំពិល170509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កន្ទួត170202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្នងភ្នំ170203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ តាសៀម170205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ បឹងមាលា170201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្វាយលើ170204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កៀនសង្កែ170405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កំពង់ឃ្លាំង170404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្ចាស់170406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្នារពោធិ៍170407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ចាន់ស170401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ដានរុន170403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ដំដែក170402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ តាយ៉ែក170410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ពពេល170408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ សំរោង170409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កែវព៌ណ170604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ក្តីរុន170603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្នាត170605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ដូនកែវ170602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ត្រីញ័រ170613
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ពួក170609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ពោធិ៍ទ្រាយ170608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ព្រៃជ្រូក170610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ មុខប៉ែន170607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ យាង170614
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ រើល170611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ល្វា170606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ សសរស្តម្ភ170601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ សំរោងយា170612
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កំពង់ក្តី170803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្វាវ170804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ គោកធ្លកក្រោម170805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ គោកធ្លកលើ170806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ជីក្រែង170802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ពង្រក្រោម170808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ពង្រលើ170809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ល្វែងឬស្សី170807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ សង្វើយ170811
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្ពានត្នោត170812
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ អន្លង់សំណរ170801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ឬស្សីលក170810
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កំពង់ថ្កូវ170702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ក្រឡាញ់170703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ក្រូចគរ170704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ចន្លាសដៃ170701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ តាអាន170710
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ រោងគោ170705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ សែនសុខ170707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ សំបូរ170706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្នួល170708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្រណាល170709
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ក្លាំងហាយ170302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ជ្រោយនាងងួន170301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ត្រាំសសរ170303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ប្រីយ៍170305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ មោង170304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្លែងស្ពាន170306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្នារសណ្តាយ170901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ឃុនរាម170902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ត្បែង170906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ព្រះដាក់170903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ រុនតាឯក170905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ រំចេក170904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ គោកដូង171103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ គោល171104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ចារឈូក171101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ដូនពេង171102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ តាសោម171107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ នគរកាស171105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្រែខ្វាវ171106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ជាប់តាត្រាវ171001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ពាក់ស្នែង171003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ លាងដៃ171002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្វាយចេក171004
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ប្រាសាទ170101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ល្វាក្រាំង170102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ វ៉ារិន170105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្រែណូយ170103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្វាយស170104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ក្របីរៀល171212
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ គោចក171203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ចុងឃ្នៀស171207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ជ្រាវ171206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ទឹកវិល171211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ នគរធំ171205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ សាលាកំរើក171204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ សៀមរាប171209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ សំបួរ171208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ស្រង៉ែ171210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ស្លក្រាម171201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបសង្កាត់ ស្វាយដង្គំ171202

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។