Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1603

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1603:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ តាអង160303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ តឹន160304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ត្រពាំងក្រហម160306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ត្រពាំងច្រេស160305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ សិរីមង្គល160301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ស្រែអង្ក្រង160302

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។