Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1603

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1603:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ សិរីមង្គល 160301
ឃុំ ស្រែអង្ក្រង 160302
ឃុំ តាអង 160303
ឃុំ តឹន 160304
ឃុំ ត្រពាំងច្រេស 160305
ឃុំ ត្រពាំងក្រហម 160306