Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1501

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1501:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អន្លង់ត្នោត 150101
ឃុំ អន្សាចំបក់ 150102
ឃុំ បឹងកន្ទួត 150103
ឃុំ ឈើតុំ 150104
ឃុំ កំពង់លួង 150105
ឃុំ កំពង់ពោធិ៍ 150106
ឃុំ ក្បាលត្រាច 150107
ឃុំ អូរសណ្តាន់ 150108
ឃុំ ស្នាអន្សា 150109
ឃុំ ស្វាយស 150110
ឃុំ ត្នោតជុំ 150111