Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1401

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1401:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចុងអំបិល 140101
ឃុំ​ កញ្រ្ជៀច 140102
ឃុំ ក្ដឿងរាយ 140103
ឃុំ គោកគង់កើត 140104
ឃុំ  គោកគង់លិច 140105
ឃុំ ព្រាល 140106
ឃុំ ថ្មពូន 140107
ឃុំ ត្នោត 140108