Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 14

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 14:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ បារាយណ៍ 141301
សង្កាត់ ជើងទឹក 141302
សង្កាត់ កំពង់លាវ 141303
ឃុំ ចុងអំបិល 140101
ឃុំ​ កញ្រ្ជៀច 140102
ឃុំ ក្ដឿងរាយ 140103
ឃុំ គោកគង់កើត 140104
ឃុំ  គោកគង់លិច 140105
ឃុំ ព្រាល 140106
ឃុំ ថ្មពូន 140107
ឃុំ ត្នោត 140108
ឃុំ ជាច 140501
ឃុំ ដូនកឹង 140502
ឃុំ ក្រញូង 140503
ឃុំ ក្របៅ 140504
ឃុំ ស៊ាងឃ្វាង 140505
ឃុំ ស្មោងខាងជើង 140506
ឃុំ ស្មោងខាងត្បូង 140507
ឃុំ ត្របែក 140508
ឃុំ អន្សោង 141101
ឃុំ ចាម 141102
ឃុំ ជាងដែក 141103
ឃុំ ជ្រៃ 141104
ឃុំ កន្សោមអក 141105
ឃុំ គោខ្ចក 141106
ឃុំ កំពង់ត្របែក 141107
ឃុំ ពាមមន្ទារ 141108
ឃុំ ប្រាសាទ 141109
ឃុំ ប្រធាតុ 141110
ឃុំ ព្រៃឈរ 141111
ឃុំ ព្រៃពោន 141112
ឃុំ ថ្កូវ 141113
ឃុំ បឹងព្រះ 140701
ឃុំ ជើងភ្នំ 140702
ឃុំ ឈើកាច់ 140703
ឃុំ រក្សជ័យ 140704
ឃុំ រោងដំរី 140705
ឃុំ ស្ដៅកោង 140706
ឃុំ ស្ពឺ ក 140707
ឃុំ ស្ពឺ ខ 140708
ឃុំ ធាយ 140709
ឃុំ អង្គរអង្គ 140201
ឃុំ កំពង់ប្រាសាទ 140202
ឃុំ កោះចេក 140203
ឃុំ កោះរកា 140204
ឃុំ កោះសំពៅ 140205
ឃុំ ក្រាំងតាយ៉ុង 140206
ឃុំ ព្រែកក្របៅ 140207
ឃុំ ព្រែកសំបួរ 140208
ឃុំ ឬស្សីស្រុក 140209
ឃុំ ស្វាយភ្លោះ 140210
ឃុំ បាបោង 140301
ឃុំ បន្លិចប្រាសាទ 140302
ឃុំ អ្នកលឿង 140303
ឃុំ ពាមមានជ័យ 140304
ឃុំ ពាមរក៍​  140305
ឃុំ ព្រែកខ្សាយ​ ក 140306
ឃុំ ព្រែកខ្សាយ​ ខ 140307
ឃុំ ព្រៃកណ្ដៀង 140308
ឃុំ កំពង់ពពិល 141201
ឃុំ កញ្ចំ 141202
ឃុំ កំពង់ប្រាំង 141203
ឃុំ មេសរប្រចាន់ 141204
ឃុំ ព្រៃព្នៅ 141205
ឃុំ ព្រៃស្នៀត 141206
ឃុំ ព្រៃប្រឡិត 141207
ឃុំ រាប 141208
ឃុំ រកា 141209
ឃុំ ពោធិ៍រៀង 140901
ឃុំ ព្រែកអន្ទះ 140902
ឃុំ ព្រែកជ្រៃ 140903
ឃុំ ព្រៃកន្លោង 140904
ឃុំ តាកោ 140905
ឃុំ ព្រែកតាសរ 140906
ឃុំ កំពង់ឬស្សី 140907
ឃុំ អង្គររាជ្យ 140401
ឃុំ បន្ទាយចក្រី 140402
ឃុំ បឹងដោល 140403
ឃុំ ជៃកំពក 140404
ឃុំ កំពង់សឹង 140405
ឃុំ ក្រាំងស្វាយ 140406
ឃុំ ល្វា 140407
ឃុំ ព្រះស្ដេច 140408
ឃុំ រាធរ 140409
ឃុំ រំចេក 140410
ឃុំ សេនារាជឧត្តម 140411
ឃុំ អង្គរសរ 141001
ឃុំ ច្រេស 141002
ឃុំ ជីផុច 141003
ឃុំ ព្រៃឃ្នេស 141004
ឃុំ ព្រៃរំដេង 141005
ឃុំ ព្រៃទទឹង 141006
ឃុំ ស្វាយជ្រុំ 141007
ឃុំ ត្រពាំងស្រែ 141008
ឃុំ អំពិលក្រៅ 140601
ឃុំ ជ្រៃឃ្មុំ 140602
ឃុំ ល្វេ 140603
ឃុំ ព្នៅទី១ 140604
ឃុំ ព្នៅទី២ 140605
ឃុំ ពោធិ៍ទី 140606
ឃុំ ព្រែកចង្រ្កាន 140607
ឃុំ ព្រៃដើមថ្លឹង 140608
ឃុំ ព្រៃទឹង 140609
ឃុំ រំលេច 140610
ឃុំ ឬស្សីសាញ់ 140611
ឃុំ អង្គរទ្រេត 140801
ឃុំ ជាខ្លាង 140802
ឃុំ ជ្រៃ 140803
ឃុំ ដំរីពួន 140804
ឃុំ មេបុណ្យ 140805
ឃុំ ពានរោង 140806
ឃុំ ពពឹស 140807
ឃុំ ព្រៃខ្លា 140808
ឃុំ សំរោង 140809
ឃុំ ស្វាយអន្ទរ 140810
ឃុំ ទឹកថ្លា 140811