Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1303

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1303:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ជាំក្សាន្ត 130301
ឃុំ ទឹកក្រហម 130302
ឃុំ ព្រីងធំ 130303
ឃុំ រំដោះស្រែ 130304
ឃុំ យាង 130305
ឃុំ កន្ទួត 130306
ឃុំ មរកត 130307
ឃុំ ស្រអែម 130308