Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1303

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1303:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ កន្ទួត130306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ជាំក្សាន្ត130301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ទឹកក្រហម130302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ព្រីងធំ130303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ មរកត130307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ យាង130305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ រំដោះស្រែ130304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ស្រអែម130308

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។