Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 13

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 13:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ កំពង់ប្រណាក់ 130801
សង្កាត់ ប៉ាលហាល 130802
ឃុំ គូលែនត្បូង 130401
ឃុំ គូលែនជើង 130402
ឃុំ ថ្មី 130403
ឃុំ ភ្នំពេញ 130404
ឃុំ ភ្នំត្បែងពីរ 130405
ឃុំ ស្រយង់ 130406
ឃុំ ឆែបមួយ 130201
ឃុំ ឆែបពីរ 130202
ឃុំ សង្កែមួយ 130203
ឃុំ សង្កែពីរ 130204
ឃុំ ម្លូព្រៃមួយ 130205
ឃុំ ម្លូព្រៃពីរ 130206
ឃុំ កំពង់ស្រឡៅមួយ 130207
ឃុំ កំពង់ស្រឡៅពីរ 130208
ឃុំ ជាំក្សាន្ត 130301
ឃុំ ទឹកក្រហម 130302
ឃុំ ព្រីងធំ 130303
ឃុំ រំដោះស្រែ 130304
ឃុំ យាង 130305
ឃុំ កន្ទួត 130306
ឃុំ មរកត 130307
ឃុំ ស្រអែម 130308
ឃុំ ស្អាង 130101
ឃុំ តស៊ូ 130102
ឃុំ ខ្យង 130103
ឃុំ ច្រាច់ 130104
ឃុំ ធ្មា 130105
ឃុំ ពុទ្រា 130106
ឃុំ ឈានមុខ 130701
ឃុំ ពោធិ៍ 130702
ឃុំ ប្រមេរុ 130703
ឃុំ ព្រះឃ្លាំង 130704
ឃុំ របៀប 130501
ឃុំ រស្មី 130502
ឃុំ រហ័ស 130503
ឃុំ រុងរឿង 130504
ឃុំ រីករាយ 130505
ឃុំ រួសរាន់ 130506
ឃុំ រតនៈ 130507
ឃុំ រៀបរយ 130508
ឃុំ រក្សា 130509
ឃុំ រំដោះ 130510
ឃុំ រមទម 130511
ឃុំ រមណីយ 130512
ឃុំ ចំរើន 130601
ឃុំ រអាង 130602
ឃុំ ភ្នំត្បែងមួយ 130603
ឃុំ ស្តៅ 130604
ឃុំ រណសិរ្ស 130605