Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1212

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1212:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ច្បារអំពៅទី ១ 121201
សង្កាត់ ច្បារអំពៅទី ២ 121202
សង្កាត់ និរោធ 121203
សង្កាត់ ព្រែកប្រា 121204
សង្កាត់ វាលស្បូវ 121205
សង្កាត់ ព្រែកឯង 121206
សង្កាត់ ក្បាលកោះ 121207
សង្កាត់ ព្រែកថ្មី 121208