Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1211

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1211:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ព្រែកព្នៅ 121101
សង្កាត់ ពញាពន់ 121102
សង្កាត់ សំរោង 121103
សង្កាត់ គោករកា 121104
សង្កាត់ ពន្សាំង 121105