Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1211

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1211:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ គោករកា121104
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ពញាពន់121102
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ពន្សាំង121105
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ព្រែកព្នៅ121101
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ សំរោង121103

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។