Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1205

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1205:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ដង្កោ 120501
សង្កាត់ ពងទឹក 120502
សង្កាត់ ព្រៃវែង 120503
សង្កាត់ ព្រៃស 120504
សង្កាត់ ក្រាំងពង្រ 120505
សង្កាត់ ប្រទះឡាង 120506
សង្កាត់ សាក់សំពៅ 120507
សង្កាត់ ជើងឯក 120508
សង្កាត់ គងនយ 120509
សង្កាត់ ព្រែកកំពឹស 120510
សង្កាត់ រលួស 120511
សង្កាត់ ស្ពានថ្ម 120512
សង្កាត់ ទៀន 120513