Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1201

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1201:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់120101
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ទួលទំពូងទី ១120109
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ទួលទំពូងទី ២120110
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃទី ១120106
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃទី ២120107
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ទំនប់ទឹក120108
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ បឹងកេងកងទី ១120102
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ បឹងកេងកងទី ២120103
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ បឹងកេងកងទី ៣120104
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ បឹងត្របែក120111
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ120112
ប្រទេសកម្ពុជារាជធានី ភ្នំពេញសង្កាត់ អូឡាំពិក120105

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។