Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1201

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1201:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ 120101
សង្កាត់ បឹងកេងកងទី ១ 120102
សង្កាត់ បឹងកេងកងទី ២ 120103
សង្កាត់ បឹងកេងកងទី ៣ 120104
សង្កាត់ អូឡាំពិក 120105
សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃទី ១ 120106
សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃទី ២ 120107
សង្កាត់ ទំនប់ទឹក 120108
សង្កាត់ ទួលទំពូងទី ១ 120109
សង្កាត់ ទួលទំពូងទី ២ 120110
សង្កាត់ បឹងត្របែក 120111
សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ 120112