Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1002

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1002:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ គ្រញូងសែនជ័យ100206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ពីរធ្នូ100202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ស្នួល100203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ស្រែចារ100204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំ ស្វាយជ្រះ100205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះឃុំឃ្សឹម100201

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។