Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1002

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1002:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំឃ្សឹម 100201
ឃុំ ពីរធ្នូ 100202
ឃុំ ស្នួល 100203
ឃុំ ស្រែចារ 100204
ឃុំ ស្វាយជ្រះ 100205
ឃុំ គ្រញូងសែនជ័យ 100206