Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0905

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0905:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បឹងព្រាវ 090501
ឃុំ ជី ខ ក្រោម 090502
ឃុំ ជី ខ លើ 090503
ឃុំ ជ្រោយស្វាយ 090504
ឃុំ ដងពែង 090505
ឃុំ ស្រែអំបិល 090506