Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0905

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0905:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជី ខ ក្រោម090502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជី ខ លើ090503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ជ្រោយស្វាយ090504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ដងពែង090505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ បឹងព្រាវ090501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កោះកុងឃុំ ស្រែអំបិល090506

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។