Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0811

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0811:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ តាក្តុល 081101
សង្កាត់ ព្រែកឬស្សី 081102
សង្កាត់ ដើមមៀន 081103
សង្កាត់ តាខ្មៅ 081104
សង្កាត់ ព្រែកហូរ 081105
សង្កាត់ កំពង់សំណាញ់ 081106