Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0811

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0811:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ កំពង់សំណាញ់081106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ ដើមមៀន081103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ តាក្តុល081101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ តាខ្មៅ081104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ ព្រែកហូរ081105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលសង្កាត់ ព្រែកឬស្សី081102

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។