Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0810

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0810:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បន្ទាយដែក 081001
ឃុំ ឈើទាល 081002
ឃុំ ដីឥដ្ឋ 081003
ឃុំ កំពង់ស្វាយ 081004
ឃុំ គគីរ 081005
ឃុំ គគីរធំ 081006
ឃុំ ភូមិធំ 081007
ឃុំ សំរោងធំ 081008