Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0804

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0804:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ឈើខ្មៅ 080401
ឃុំ ជ្រោយតាកែវ 080402
ឃុំ កំពង់កុង 080403
ឃុំ កោះធំ ក 080404
ឃុំ កោះធំ ខ 080405
ឃុំ លើកដែក 080406
ឃុំ ពោធិ៍បាន 080407
ឃុំ ព្រែកជ្រៃ 080408
ឃុំ ព្រែកស្ពឺ 080409
ឃុំ ព្រែកថ្មី 080410
ឃុំ សំពៅពូន 080411