Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0707

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0707:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ច្រេស070701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ជំពូវ័ន្ត070702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងរាំង070707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្នាយអញ្ជិត070703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែក្នុង070705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែចែង070704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្រែសំរោង070706

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។