Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0707

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0707:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ច្រេស 070701
ឃុំ ជំពូវ័ន្ត 070702
ឃុំ ស្នាយអញ្ជិត 070703
ឃុំ ស្រែចែង 070704
ឃុំ ស្រែក្នុង 070705
ឃុំ ស្រែសំរោង 070706
ឃុំ ត្រពាំងរាំង 070707