Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0702

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0702:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បឹងទូក 070201
ឃុំ ជុំគ្រៀល 070202
ឃុំ កំពង់ក្រែង 070203
ឃុំ កំពង់សំរោង 070204
ឃុំ កណ្តោល 070205
ឃុំ កោះតូច 070206
ឃុំ កូនសត្វ 070207
ឃុំ ម៉ាក់ប្រាង្គ 070208
ឃុំ ព្រែកត្នោត 070209
ឃុំ ព្រៃឃ្មុំ 070210
ឃុំ ព្រៃថ្នង 070211
ឃុំ ស្ទឹងកែវ 070212
ឃុំ ថ្មី 070213
ឃុំ ត្រពាំងព្រីង 070214
ឃុំ ត្រពាំងសង្កែ 070215
ឃុំ ត្រពាំងធំ 070216