Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0702

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0702:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កណ្តោល070205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កូនសត្វ070207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កោះតូច070206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់ក្រែង070203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់សំរោង070204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ជុំគ្រៀល070202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងធំ070216
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងព្រីង070214
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ត្រពាំងសង្កែ070215
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ថ្មី070213
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងទូក070201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រែកត្នោត070209
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រៃឃ្មុំ070210
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រៃថ្នង070211
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ម៉ាក់ប្រាង្គ070208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្ទឹងកែវ070212

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។