Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 07

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 07:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ កំពង់គណ្តាល 070801
សង្កាត់ ក្រាំងអំពិល 070802
សង្កាត់ កំពង់បាយ 070803
សង្កាត់ អណ្តូងខ្មែរ 070804
សង្កាត់ ត្រើយកោះ 070805
ឃុំ បឹងសាលាខាងជើង 070601
ឃុំ បឹងសាលាខាងត្បូង 070602
ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង 070603
ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង 070604
ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងកើត 070605
ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច 070606
ឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង 070607
ឃុំ ភ្នំប្រាសាទ 070608
ឃុំ អង្គសុរភី 070609
ឃុំ ព្រែកក្រឹស 070610
ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងកើត 070611
ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច 070612
ឃុំ ស្វាយទងខាងជើង 070613
ឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង 070614
ឃុំ ច្រេស 070701
ឃុំ ជំពូវ័ន្ត 070702
ឃុំ ស្នាយអញ្ជិត 070703
ឃុំ ស្រែចែង 070704
ឃុំ ស្រែក្នុង 070705
ឃុំ ស្រែសំរោង 070706
ឃុំ ត្រពាំងរាំង 070707
ឃុំ បានៀវ 070101
ឃុំ​ តាកែន 070102
ឃុំ បឹងនិមល 070103
ឃុំ ឈូក 070104
ឃុំ ដូនយ៉យ 070105
ឃុំ ក្រាំងស្បូវ 070106
ឃុំ ក្រាំងស្នាយ 070107
ឃុំ ល្បើក 070108
ឃុំ ត្រពាំងភ្លាំង 070109
ឃុំ មានជ័យ 070110
ឃុំ នារាយណ៍ 070111
ឃុំ សត្វពង 070112
ឃុំ ត្រពាំងបី 070113
ឃុំ ត្រមែង 070114
ឃុំ តេជោអភិវាឌ្ឍន៍ 070115
ឃុំ ដំណាក់សុក្រំ 070501
ឃុំ ដងទង់ 070502
ឃុំ ខ្ជាយខាងជើង 070503
ឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង 070504
ឃុំ មានរិទ្ធិ 070505
ឃុំ ស្រែជាខាងជើង 070506
ឃុំ ស្រែជាខាងត្បូង 070507
ឃុំ ទទុង 070508
ឃុំ អង្គ រមាស 070509
ឃុំ ល្អាង 070510
ឃុំ បឹងទូក 070201
ឃុំ ជុំគ្រៀល 070202
ឃុំ កំពង់ក្រែង 070203
ឃុំ កំពង់សំរោង 070204
ឃុំ កណ្តោល 070205
ឃុំ កោះតូច 070206
ឃុំ កូនសត្វ 070207
ឃុំ ម៉ាក់ប្រាង្គ 070208
ឃុំ ព្រែកត្នោត 070209
ឃុំ ព្រៃឃ្មុំ 070210
ឃុំ ព្រៃថ្នង 070211
ឃុំ ស្ទឹងកែវ 070212
ឃុំ ថ្មី 070213
ឃុំ ត្រពាំងព្រីង 070214
ឃុំ ត្រពាំងសង្កែ 070215
ឃុំ ត្រពាំងធំ 070216
ឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត 070301
ឃុំ បន្ទាយខាងលិច 070302
ឃុំ ព្រៃទន្លេ 070303
ឃុំ សំរោងក្រោម 070304
ឃុំ សំរោងលើ 070305
ឃុំ សេ្តចគង់ខាងជើង 070306
ឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច 070307
ឃុំ សេ្តចគង់ខាងត្បូង 070308
ឃុំ ត្នោតចុងស្រង់ 070309
ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត 070310
ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងលិច 070311
ឃុំ ទូកមាសខាងកើត 070312
ឃុំ ទូកមាសខាងលិច 070313
ឃុំ វត្តអង្គខាងជើង 070314
ឃុំ វត្តអង្គខាងត្បូង 070315
ឃុំ អង្គភ្នំតូច 070401
ឃុំ អង្គរជ័យ 070402
ឃុំ ចំប៉ី 070403
ឃុំ ដំបូកខ្ពស់ 070404
ឃុំ ដានគោម 070405
ឃុំ ដើមដូង 070406
ឃុំ ម្រោម 070407
ឃុំ ភ្នំកុង 070408
ឃុំ ប្រភ្នំ 070409
ឃុំ សំឡាញ 070410
ឃុំ តានី 070411