Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0606

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0606:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ​ បឹងល្វា 060601
ឃុំ ជ្រាប់ 060602
ឃុំ​ កំពង់ថ្ម 060603
ឃុំ កកោះ 060604
ឃុំ ក្រយា 060605
ឃុំ ព្នៅ 060606
ឃុំ ប្រាសាទ 060607
ឃុំ តាំងក្រសាំង 060608
ឃុំ ទីពោ 060609
ឃុំ ត្បូងក្រពើ 060610