Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0602

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0602:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ​ ជ័យ 060201
ឃុំ ដំរីស្លាប់ 060202
ឃុំ កំពង់គោ 060203
ឃុំ កំពង់ស្វាយ 060204
ឃុំ នីពេជ 060205
ឃុំ ផាត់សណ្តាយ 060206
ឃុំ សាន់គ 060207
ឃុំ ត្បែង 060208
ឃុំ ត្រពាំង ឫស្សី 060209
ឃុំ ក្តីដូង 060210
ឃុំ ព្រៃគុយ 060211