Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0508

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0508:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ កណ្ដោលដុំ050802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ ច្បារមន050801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ រការធំ050803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ សុព័រទេព050804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺសង្កាត់ ស្វាយក្រវ៉ាន់050805

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។