Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0507

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0507:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ តាសាល050705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ត្រពាំងជោ050703
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ រស្មីសាមគ្គី050702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ សង្កែសាទប050704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ហោងសំណំ050701

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។