Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0505

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0505:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចំបក់ 050501
ឃុំ ជាំសង្កែ 050502
ឃុំ ដំបូករូង 050503
ឃុំ គិរីវន្ដ 050504
ឃុំ ក្រាំងដីវ៉ាយ 050505
ឃុំ មហាសាំង 050506
ឃុំ អូរ 050507
ឃុំ ព្រៃរំដួល 050508
ឃុំ ព្រៃក្មេង 050509
ឃុំ តាងសំរោង 050510
ឃុំ តាំងស្យា 050511
ឃុំ ត្រែងត្រយឹង 050512