Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0504

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0504:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចាន់សែន 050401
ឃុំ ជើងរាស់ 050402
ឃុំ ជំពូព្រឹក្ស 050403
ឃុំ ក្សេមក្សាន្ត 050404
ឃុំ ក្រាំងចេក 050405
ឃុំ មានជ័យ 050406
ឃុំ ព្រះស្រែ 050407
ឃុំ ព្រៃក្រសាំង 050408
ឃុំ ត្រាចទង 050409
ឃុំ វាលពង់ 050410
ឃុំ វាលចាស់ 050411
ឃុំ យុទ្ធសាមគ្កី 050412
ឃុំ ដំណាក់រាំង 050413
ឃុំ ពាំងល្វា 050414
ឃុំ ភ្នំតូច 050415