Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0503

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0503:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គពពេល 050301
ឃុំ ជង្រុក 050302
ឃុំ មហាឬស្សី 050303
ឃុំ ពេជ្រមុន្នី 050304
ឃុំ ព្រះនិញ្វន 050305
ឃុំ ព្រៃញាតិ 050306
ឃុំ ព្រៃវិហារ 050307
ឃុំ កោកោះ 050308
ឃុំ ស្គុក 050309
ឃុំ ស្នំក្រពើ 050310
ឃុំ ស្រង់ 050311
ឃុំ​ ទឹកល្អក់ 050312
ឃុំ វាល 050313