Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0503

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0503:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ កោកោះ050308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ជង្រុក050302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ពេជ្រមុន្នី050304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃញាតិ050306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រៃវិហារ050307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ព្រះនិញ្វន050305
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មហាឬស្សី050303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាល050313
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្គុក050309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្នំក្រពើ050310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ស្រង់050311
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ អង្គពពេល050301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ​ ទឹកល្អក់050312

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។