Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0405

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0405:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ឈានឡើង 040501
ឃុំ ខ្នារឆ្មារ 040502
ឃុំ ក្រាំងល្វា 040503
ឃុំ ពាម 040504
ឃុំ សេដ្ឋី 040505
ឃុំ ស្វាយ 040506
ឃុំ ស្វាយជុក 040507
ឃុំ ត្បែងខ្ពស់ 040508
ឃុំ ធ្លកវៀន 040509