Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0308

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0308:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បារាយណ៏ 030801
ឃុំ បឹងណាយ 030802
ឃុំ ជ្រែវៀន 030803
ឃុំ ខ្វិតធំ 030804
ឃុំ គរ 030805
ឃុំ ក្រួច 030806
ឃុំ ល្វា 030807
ឃុំ​ មៀន 030808
ឃុំ ព្រៃឈរ 030809
ឃុំ សូរ្យសែន 030810
ឃុំ សំរោង 030811
ឃុំ ស្រង៉ែ 030812
ឃុំ ថ្មពូន 030813
ឃុំ តុងរ៉ុង 030814
ត្រពាំងព្រះ 030815