Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0301

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0301:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បាធាយ 030101
ឃុំ ច្បារអំពៅ 030102
ឃុំ ជាលា 030103
ឃុំ ជើងព្រៃ 030104
ឃុំ មេព្រីង 030105
ឃុំ ផ្អាវ 030106
ឃុំ សំបូរ 030107
ឃុំ សណ្ដែក 030108
ឃុំ តាំងក្រាំង 030109
ឃុំ តាំងក្រសាំង 030110
ឃុំ ត្រប់ 030111
ឃុំ​ ទំនប់ 030112