Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0301

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0301:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ច្បារអំពៅ030102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជាលា030103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជើងព្រៃ030104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាំងក្រសាំង030110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាំងក្រាំង030109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ត្រប់030111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បាធាយ030101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ផ្អាវ030106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ មេព្រីង030105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សណ្ដែក030108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ សំបូរ030107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ ទំនប់030112

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។