Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0213

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0213:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ភ្នំព្រឹក 021301
ឃុំ ពេជ្រចិន្តា 021302
ឃុំ បួរ 021303
ឃុំ បារាំងធ្លាក់ 021304
ឃុំ អូររំដួល 021305