Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 01

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 01:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ប៉ោយប៉ែត 010901
សង្កាត់ និមិត្ត 010902
សង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល 010903
សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ 010801
សង្កាត់ កោះពងសត្វ 010802
សង្កាត់ ម្កាក់ 010803
សង្កាត់ អូរអំបិល 010804
សង្កាត់ ភ្នៀត 010805
សង្កាត់ ព្រះពន្លា 010806
សង្កាត់ ទឹកថ្លា 010807
ឃុំ បន្ទាយឆ្មារ 010501
ឃុំ គោករមៀត 010502
ឃុំ ភូមិថ្មី 010503
ឃុំ ថ្មពួក 010504
ឃុំ គោកឋិន 010505
ឃុំ គំរូ 010506
ឃុំ ឈ្នួរមានជ័យ 010301
ឃុំ ជប់វ៉ារី 010302
ឃុំ ភ្នំលៀប 010303
ឃុំ ប្រាសាទ 010304
ឃុំ ព្រះនេត្រព្រះ 010305
ឃុំ រហាល 010306
ឃុំ ទានកាំ 010307
ឃុំ ទឹកជោរ 010308
ឃុំ បុស្បូវ 010309
ឃុំ ណាំតៅ 010201
ឃុំ ប៉ោយចារ 010202
ឃុំ ពន្លៃ 010203
ឃុំ ស្ពានស្រែង 010204
ឃុំ ស្រះជីក 010205
ឃុំ ភ្នំដី 010206
ការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកមង្គលបុរី 010100
ឃុំ បន្ទាយនាង 010101
ឃុំ បត់ត្រង់ 010102
ឃុំ ចំណោម 010103
ឃុំ គោកបល្ល័ង្គ 010104
ឃុំ គយម៉ែង 010105
ឃុំ អូរប្រាសាទ 010106
ឃុំ ភ្នំតូច 010107
ឃុំ រហាត់ទឹក 010108
ឃុំ ឬស្សីក្រោក 010109
ឃុំ សំបួរ 010110
ឃុំ សឿ 010111
ឃុំ ស្រះរាំង 010112
ឃុំ តាឡំ 010113
ឃុំ បឹងបេង 010701
ឃុំ ម៉ាឡៃ 010702
ឃុំ អូរស្រឡៅ 010703
ឃុំ អូសំព័រ 010704
ឃុំ ទួលពង្រ 010705
ឃុំ តាគង់ 010706
ឃុំ ផ្គាំ 010601
ឃុំ សារង្គ 010602
ឃុំ ស្លក្រាម 010603
ឃុំ ស្វាយចេក 010604
ឃុំ តាបែន 010605
ឃុំ តាផូ 010606
ឃុំ ទ្រាស 010607
ឃុំ រលួស 010608
ឃុំ ចង្ហា 010401
ឃុំ កូប 010402
ឃុំ គុត្តសត 010403
ឃុំ សំរោង 010404
ឃុំ សូភី 010405
ឃុំ សឹង្ហ 010406
ឃុំ អូរបីជាន់ 010407