Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក បន្ទាយអំពិល ក្នុង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក បន្ទាយអំពិល

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ គោកខ្ពស់ 240203
ឃុំ គោកមន 240204
ឃុំ បេង 240202
ឃុំ អំពិល 240201

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក បន្ទាយអំពិល ក្នុង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា