Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង សែនមនោរម្យ ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង សែនមនោរម្យ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ មនោរម្យ 110501
សង្កាត់ រមនា 110504
សង្កាត់ សុខដុម 110502
សង្កាត់ ស្ពានមានជ័យ 110503

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង សែនមនោរម្យ ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា