Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ពេជ្រាដា ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ពេជ្រាដា

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្រង់តេះ 110401
ឃុំ ប៊ូស្រា 110404
ឃុំ ពូជ្រៃ 110402
ឃុំ ស្រែអំពូម 110403

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ពេជ្រាដា ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា