Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក អូររាំង ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក អូររាំង

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ដាក់ដាំ 110301
ឃុំ សែនមនោរម្យ 110302

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក អូររាំង ក្នុង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា