Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ក្រចេះ

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត ក្រចេះ

Sort by:
District Commune Postcode
ក្រុង ក្រចេះ សង្កាត់ កោះទ្រង់ 100601
ក្រុង ក្រចេះ សង្កាត់ ក្រគរ 100602
ក្រុង ក្រចេះ សង្កាត់ ក្រចេះ 100603
ក្រុង ក្រចេះ សង្កាត់ រកាកណ្ដាល 100605
ក្រុង ក្រចេះ សង្កាត់ អូរឬស្សី 100604
ស្រុក ចិត្របុរី ឃុំ កន្ទួត 100504
ស្រុក ចិត្របុរី ឃុំ កោះច្រែង 100506
ស្រុក ចិត្របុរី ឃុំ គោលាប់ 100505
ស្រុក ចិត្របុរី ឃុំ ចង្រ្កង់ 100502
ស្រុក ចិត្របុរី ឃុំ ដារ 100503
ស្រុក ចិត្របុរី ឃុំ ថ្មគ្រែ 100509
ស្រុក ចិត្របុរី ឃុំ ថ្មអណ្ដើក 100508
ស្រុក ចិត្របុរី ឃុំ ថ្មី 100510
ស្រុក ចិត្របុរី ឃុំ បុសលាវ 100501
ស្រុក ចិត្របុរី ឃុំ សំបុក 100507
ស្រុក ស្នួល ឃុំ គ្រញូងសែនជ័យ 100206
ស្រុក ស្នួល ឃុំ ពីរធ្នូ 100202
ស្រុក ស្នួល ឃុំ ស្នួល 100203
ស្រុក ស្នួល ឃុំ ស្រែចារ 100204
ស្រុក ស្នួល ឃុំ ស្វាយជ្រះ 100205
ស្រុក ស្នួល ឃុំឃ្សឹម 100201
ស្រុក សំបូរ ​ឃុំ កោះខ្ងែរ 100304
ស្រុក សំបូរ ​ឃុំ ក្បាលដំរី 100303
ស្រុក សំបូរ ​ឃុំ កំពង់ចាម 100302
ស្រុក សំបូរ ​ឃុំ បឹងចារ 100301
ស្រុក សំបូរ ​ឃុំ រលួសមានជ័យ 100306
ស្រុក សំបូរ ​ឃុំ សណ្ដាន់ 100308
ស្រុក សំបូរ ​ឃុំ ស្រែជិះ 100309
ស្រុក សំបូរ ​ឃុំ សំបូរ 100307
ស្រុក សំបូរ ​ឃុំ អូរគ្រៀង 100305
ស្រុក សំបូរ ឃុំ វឌ្ឈនះ 100310

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ក្រចេះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា