Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឬស្សីជ្រុំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឬស្សីជ្រុំ

ឃុំ ឬស្សីជ្រុំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖