Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក កោះកុង ក្នុង ខេត្ត កោះកុង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក កោះកុង

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កោះកាពិ 090302
ឃុំ ជ្រោយប្រស់ 090301
ឃុំ តាតៃក្រោម 090303
ឃុំ ត្រពាំងនរូង 090304

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក កោះកុង ក្នុង ខេត្ត កោះកុង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា