Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក បុទុមសាគរ ក្នុង ខេត្ត កោះកុង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក បុទុមសាគរ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កណ្ដោល 090102
ឃុំ តានូន 090103
ឃុំ ថ្មស 090104
ឃុំ អណ្ដូងទឹក 090101

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក បុទុមសាគរ ក្នុង ខេត្ត កោះកុង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា